پورت های مورد نیاز در سرور لینوکس با کنترل پنل سی پنل

در صورتی که بر  روی سرور مجازی خود کنترل پنل cpanel نصب کرده اید لازم است تمامی پورت های زیر را روی ان باز کنید
20        TCP/UDP        FTP data
21        TCP/UDP        FTP command
22        TCP/UDP        SSH (Secure Shell)
25        TCP        SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
53        TCP/UDP        DNS (Domain Name System)
80        TCP/UDP        HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
110        TCP        POP3 (Post Office Protocol v3)
143        TCP        IMAP (Internet Message Access Protocol)
443        TCP        HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL/TLS)
465        TCP        SMTP over SSL
993        TCP        IMAPS (Internet Message Access Protocol over SSL)
995        TCP        POP3S (Post Office Protocol 3 over TLS/SSL)
2077        TCP        Webdisk (cPanel Specific)
2078        TCP        Webdisk with SSL (cPanel Specific)
2082        TCP        CPanel default (cPanel Specific)
2083        TCP        CPanel default SSL (cPanel Specific)
2086        TCP        WHM (cPanel Specific)
2087        TCP        WHM with SSL (cPanel Specific)
2095        TCP        CPanel Web mail    (cPanel Specific)
2096        TCP        CPanel Web mail with SSL (cPanel Specific)
 
جهت باز کردن پورت با دسترسی root وارد شوید
سپس وارد بخش selinux شوید و ان را غیر فعال کنید
vi /etc/sysconfig/selinux
جهت غیر فعال کردن محتوای فایل را مشابه دو جط زیر ویرایش کنید
SELINUX=disabled
SELINUXTYPE=targeted
پس از غیر فعال کردن selinux با استفاده از دستور زیر یک رول جهت باز کردن پورت موردنظر به فایروال اضافه می کنیم، در این دستور عدد 2096 بیانگر پورت می باشد که بجای آن باید پورت موردنظر را وارد کنید.
iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 2096 -j ACCEPT
بعد از وارد کردن پورت ها در لیست پورت های باز باید تغییرات را ذخیره و iptables را ریستارت کنیم
service iptables save
/etc/init.d/iptables restart
 
نکته :
زمانی که یک پورت را باز می کنید تا لحظه ای که پورت استفاده نشود در سایت های مثل http://ping.eu/port-chk/ پورت را همچنان بسته نمایش می دهد پس از استفاده از پورت در سایت های مانیتورینگ وضعیت پورت به درستی نمایش داده می شود
 
 

Add Feedback