چرخه حیات دامنه های بین المللی (com , net)

دامنه های بین المللی مانند.com و.net  و ... را می توانید به مدت 1 تا 10 سال ثبت و تمدید کنید چرخه حیات این دامنه به صورت زیر می باشد.
  1. دوره آزاد (Available) : در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامنه آن را به نام خود ثبت کنید .
  2. دوره فعال (Active) : در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آن را تمدید نمایید. دامنه های بین المللی بیشتر از 10 سال نمی توانند تمدید داشته باشند.
  3. دوره منقضی (Expired) : در صورتی که در دوره Active دامنه تمدید نشود، دامنه منقضی خواهد شد در این دوره دامنه غیر فعال خواهد شد. اما مالک دامنه می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامنه را تمدید نمایید معمولا این مدت زمان 30 الی 40 روز خواهد بود.
  4. دوره جریمه  (Redemption) : پس از گذشت حدود 30 تا 40 روز از تاریخ انقضای دامنه، این دوره حدودا 30 روزه آغاز می شود. در این دوره همانند دوره Expired دامنه غیر فعال می باشد. با این تفاوت که مالک دامنه جهت تمدید دامنه باید هزینه جریمه را نیز علاوه بر هزینه تمدید دامنه پرداخت نمایید معمولا هزینه جریمه از 250 دلار شروع می شوند.
  5. دوره حذف (Pending Deletion) : در این دوره حدودا 1 تا 5 روزه حتی مالک دامنه نیز نمی تواند دامنه را تمدید کند. و باید منتظر بمانند تا دامنه جهت ثبت آزاد شود (این دوره ساعت و روز مشخصی ندارد و هر لحظه ممکن است دامنه ازاد شود و توسط فرد دیگری ثبت گردد.)

Add Feedback