چه مرورگرهایی از گواهینامه امنیت certum پشتیبانی می کنند؟

SSL
مرورگرهایی که توسط گواهینامه امنیت certum پشتیبانی می شوند:
سیستم عامل های پشتیبانی شده:
اپلیکیشن های ایمیل پشتیبانی شده:
پلت فرم های پشتیبانی شده:
 
مرورگرهایی که گواهینامه امنیت certum EV  پشتیبانی می کنند:
سیستم عامل های موبایل که ssl نوع dv سایت شما را به عنوان سایت معتبر می شناسند:
 

Add Feedback