رفع مشکل Copy/Past نشدن در Remote Desktop

رفع مشکل Copy/Past نشدن در Remote Desktop
 
برخی اوقات ممکن است برای شما پیش بیاید که نتوانید از سیستم خود به سرور و یا بالعکس اطلاعات را کپی و پیست نمایید.
جهت برطرف شدن مورد لطفا مراحل زیر را پیش بروید.
1-به سرور مورد نظر remote Desktop نمایید و Task Manager را باز نمایید.
2-به سربرگ process بروید و گزینه ی Rdpclip.exe را انتخاب نمایید و سپس End process کنید تا این برنامه بسته شود.
3-سپس به منوی file رفته و گزینه ی Run New Task را کلیک نمایید سپس rdpclip.exe را وارد نمایید و دکمه ی ok را کلیک کنید تا این برنامه مجددا اجرا شود.
 

Add Feedback