مبلغ پرداختی به حساب ما عودت داده میشود

در صورت عدم تایید دامین توسط ایرنیک آیای مبلغ پرداختی به حساب ما عودت داده میشود؟
 
 در صورت عدم تایید دامنه انتخابی شما توسط ایرنیک؛ هزینه آن به حساب کاربری شما در سایت پویاسازان واریز خواهد شد که از آن میتوانید در پرداخت سفارشات دیگر استفاده نمایید،در این رابطه ایمیلی به آدرس  Sales@pouyasazan.org  ارسال نمایید تا مبلغ به اکانت شما عودت شود.

Add Feedback