ریدایرکت http به https در پلسک

ریدایرکت http به https در پلسک
 وارد کنترل پنل هاست (پلسک) شوید.
روی گزینه ی File Manager کلیک کنید.
در این قسمت در صورتی که فایل web.config  موجود است آن را با ادیتور پلسک باز کنید.
کد زیر را بین تگ <configuration> و <configuration/>  کپی کنید.

 
<system.webServer>
        <rewrite>
            <rules>
                <clear />
                <rule name="Redirect to https" stopProcessing="true">
                    <match url=".*" />
                    <conditions>
                        <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
                    </conditions>
                    <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" appendQueryString="false" />
                </rule>
            </rules>
        </rewrite>
 </system.webServer>
 

در صورتی که در پوشه اصلی هاست شما فایل web.config وجود نداشت یک فایل با نام web.config ایجاد کنید.

کدهای زیر را در آن کپی کرده و آن را ذخیره نمایید.
 
<configuration>
<system.webServer>
        <rewrite>
            <rules>
                <clear />
                <rule name="Redirect to https" stopProcessing="true">
                    <match url=".*" />
                    <conditions>
                        <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
                    </conditions>
                    <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" appendQueryString="false" />
                </rule>
            </rules>
        </rewrite>
 </system.webServer>
<configuration/>
 
پس از کپی کردن و ذخیره فایل web.config ، سایت شما با https نمایش داده خواهد شد.

- قبل از انجام مراحل بالا، یک نسخه بک آپ از فایل web.config تهیه نمایید.

Add Feedback