زمان تمدید پسوند دامین های کشوری

دقت داشته باشید زمان تمدید تعدادی از پسوند دامین های کشوری 10 روز زودتر از تاریخ ذکر شده در مدیریت سرویس ها میباشد
هم چنین ایمیل اخطار 15 روز قبل از تاریخ اکسپایر برای شما ارسال میشود و تاریخ مطابق با تاریخ مدیریت سرویس ها اعلام میشود ولی شما باید به این مورد دقت کنید و برای تمدید 10 روز زودتر اقدام کنید
ایمیل اخطار برای تمدید ، یک ایمیل سراسری میباشد و تاریخ و مهلت ذکر شده برای تمدید  دامین های بین المللی است ولی شامل دامین های کشوری نمیباشد
تعدادی از این پسوند ها به شرح زیر است :
es , .ac , .it , .de , .se , .ru , .ch , .at , .ae , .fr , .be

Add Feedback