نحوه ی تعریف Name Server اختصاصی در سایت پویاسازان به چه صورت می باشد؟

 
کلیه کاربرانی که از سایت پویاسازان اقدام به خرید دامین نموده اند، میتوانند Name Server اختصاصی تعریف کنند ولی متاسفانه در ثبت کننده ی Enom این امکان برای کاربران فعال نمی باشد و برای انجام این مورد، کافی است Name server و IP مورد نظر برای Sales@pouyasazan.org ارسال شود تا در اسرع وقت، تعریف شود.

Add Feedback