نحوه ی حذف Alias Domain در کنترل پنل Cpanel به چه صورت می باشد؟

جهت حذف دامین الیاس یا همان پارک دامین ابتدا وارد بخش Aliases  در سی پنل خود شوید 
سپس در مقابل نام دامنه مورد نظر گزینه Remove را انتخاب کنید تا دامنه مورد نظر حذف گردد.

Add Feedback