نحوه ی حذف Subdomain در کنترل پنل Cpanel به چه صورت می باشد؟

جهت حذف سابدامنه خود ابتدا وارد بخش سابدامنه در سی پنل خود شوید
سپس از مقابل نام ساب دامنه خود گزینه remove را انتخاب کنید
سپس تایید کنید که می خواهید سابدامنه حذف شود

Add Feedback