Set Up a Default Address (catch-all address)

به این طریق شما میتوانید یک میل را تعریف نمایید به عنوان Default تا گیرنده تمام ایمیل هایی باشه که تعریف نشده هستند.
به طور مثال: ایمیل test@example.com  به عنوان ایمیل Default تعریف شده و ایمیل test2@example.com کلا تعریف نشده است.حال اگر شخصی به Test2@example.com ایمیل ارسال کند این میل در test@example.com دریافت میشود.
ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس میل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.
 
-          در قسمت Mail روی گزینه  Default Address کلیک نمایید.
 
-          دومین مورد نظر را انتخاب میکنید.
 
-          Discard with error to sender (at SMTP time) : یک ایمیل خطا به ارسال کننده ایمیل ارسال میکند.
 
-          Forward to email address : ایمیل ارسالی به ایمیلی که تعریف شده است ارسال میشود.

Add Feedback