ابتدا رزرو بعد پرداخت

ایا این امکان وجود دارد که ابتدا دامین را رزرو نمود سپس پرداخت ان را انجام داد؟
 
طبق شرایط جدید ایرنیک؛ رزرو دامنه تنها پس از پرداخت دامنه صورت میگیرد و ضمنا ثبت کامل دامنه منوط به تایید دامنه پس از پرداخت هزینه دامنه توسط ایرنیک است

Add Feedback