انواع شناسه‌های کاربری درnic

انواع شناسه ها به صورت ذیل تعریف شده اند. لطفا از میان شناسه ها با توجه به موارد مورد نیاز خود ، گزینه مناسب را انتخاب نمایید .
-          شناسهٔ شخص حقیقی
-          شناسهٔ شرکت، مؤسسه یا نهاد غیردولتی
-          شناسهٔ وزارتخانه، سازمان یا شرکت دولتی
-          شناسهٔ مرکز آموزشی و پژوهشی
-          شناسهٔ محدود
 
-شخص حقیقی
صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی شوند :
1- ir
2-  ‎ .id.ir
3- ایران
-شرکت، مؤسسه یا نهاد غیردولتی
تمامی شرکت‌ها (اعم از مسولیت محدود، سهامی عام و …)، موسسات، انجمن‌ها، نشریات و روزنامه‌ها و کلیه اشخاص حقوقی که در سازمان ثبت شرکت‌ها، اتحادیه صنفی یا سازمان ثبت اسناد رسمی کشور به ثبت رسید‌ه‌اند و شماره ثبتی دارند.صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی شوند:
1).ir
2) ‏.ایران
3).co.ir
4).org.ir
5).net.ir
- وزارتخانه، سازمان یا شرکت دولتی
تمامی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به قوای سه‌گانه.صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی شوند :
1).ir
2)‏.ایران
3).gov.ir
4).co.ir
 
مرکز آموزشی و پژوهشی
تمامی سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی، آموزشی، دانشگاهی، مدارس و کلیه اشخاص حقوقی که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دارند.صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های زیر معرفی شوند :
1).ir
2)‏.ایران
3).sch.ir
4).ac.ir
5).org.ir

Add Feedback